ajank.htm päivitetty Soneralle 1.10.2006 vmk

Takaisin Kaipsy kotisivulle
Linkit:
TÖITÄ TARJOLLA
Maakunta
Valtio
AJANKOHTAISTA
kevätkokous ja koulutus
31.3.2007
VUODEN 2007 KEVÄÄN tapahtumat aikataulu:

26.5.07 Psykologiliiton valtuusto

15.5. ti klo 18 johtokunnan kokous on  -  perheneuvola kajaani
- listalla mm. Kevään liittovaltuustoasiat

31.3.07 klo  14 alk Kevätkokous ja 
Paikka   Kehräämöntie 7 Teknologiapuisto,( psykologi Tuula Koivusen tiloissa)
Aika: Lauantaina  31.3. 2007 klo14 alkaen.
Kokous alkaa järjestövalmius koulutustilaisuudella mukana 
Suomen Psykologiliiton Järjestöpäällikkö Max Ervasti

3.2.07 klo16 Kajaanin ryhmätalolla  Pietarin muistelot ja johtokunta

Yhdistyksessämme on noin 46 jäsentä

Meitä on eniten Kainuun maakunnan palveluksessa 

perhepalveluissa
15 psykologia, Joista perheneuvolassa Kajaanissa 7 Suomussalmella 2 Sotkamossa ja Kuhmossaa 1 sekä Vital opiskelijaterveydenhuollossa 1, kass nuorisopsyk 2, lasten psyk 1, erityish 1, lastentaudit 1. 

Terveyspalveluissa 10 psykologia (kass:lla 5 eli neuro,psykoos, psyk osastot, ja psykiatrian pkl Kajaani 3 Kuhmo1 S:salmi 1) 

Valtiolla
Työvoimahallinnossa on 3 psykologia. 
Kajaanissa, ja yksi Sotkamossa ja yksi Kuhmossa.

Yksityisinä ammatinharjoittajina 3, yksityisten palveluksessa 3 Koulutusavain Oy:llä, 
Kajaanin kuntokeskuksella ja työterveyspalveluissa..
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VAROITUS!

Psykologi-nimikettä voivat käyttää vain Terveydenhuollon Oikeusturva-
keskuksen rekisteröimät laillistetut psykologit.

Jos havaitset psykologi nimikkeen 
väärinkäyttöä  ilmoita
siitä yhdistyksellemme
ja  tee ilmoitus
Oulun Lääninhallitukselle

On nimetty Järjestövalmiusryhmä, joka vastaa Kainuun Psykologiyhdistyksen alueella
järjestövalmiuden kehittämisestä työpaikoilla ja aluetasolla,  valmisteluista ennen työtaistelua,
toiminnasta työtaistelussa (lakkotoimikuntana), päättää mm. suojelutyön rajoista, organisoi lakkovahdit ja pitää yhteyttä ja tiedottaa sekä jäsenistöön, liittoon että julkisuuteen, 
ryhmän jäsenet ovat: 
      1. TEPA Anne Karinkanta
2. PEPA Reijo Hakonen
3. Alueyhdyshenkilö Risto Makkonen (myös palkkavastaava) 
Tarvittaessa täydennetään johtokunnan toimesta 
Sivurakenne:
1.Pääsivu Kaipsy
--------------------
2.Tietoa yhdistyksestä
-------------------
3.Ajankohtaista 
-------------------
4.Takaisin kotis.
-------------------
5.Palautetta 

6.Johtokunta 2005

7.  2006 Johtokunta

 
KAIPAAMME  EDELLEEN UUSIA PSYKOLOGEJA  KAINUUSEEN

Hei kaikki Etelän ihmiset ja varsinkin psykologit olette kai huomanneet että yhdistyksemme alueella on haussa sekä
Kainuun Maakunnan että työvoima- hallintoon viranhaltijoita ja viransijaisia.

Meitä on täällä reilut neljäkymmentä aktiivista psykologia. Pyrimme ammattiyhdistyksenä tukemaan toisiamme sekä työssä että tuntemaan jokaisen henkilökohtaisesti.Jos olet kyllästynyt olemaan tusinakasvona etelän rintamailla tule Kainuuseen, jossa voit olla olemassa reilusti ihmisenä
ja yksilönä, on luontoa samoilla ja lumia hiihtää, ja ennenkaikkea Kainuun Psykologiyhdistys, Suomen toiseksi pienin,
jossa olet tärkeä jäsen, et vain yksi tuhannesta.
.

HAE NIIN NÄHDÄÄN!!!!

MUISTA AINA 
PYYTÄÄ 
TEHTÄVÄN 
VAATIVUUDEN
MUKAISTA PALKKAA !!!!

Pietarin matka 28.9.-1.10.2006 matka kesti keskiviikko yöstä -sunnuntai iltaan. Ohjelmassa oli matkan aikana:

TJS luentoja mennen ja tullen:
-  Venäjällä opiskelleiden kolleega- psykologien esittelyt omasta opiskelustaan, psykologisesta palvelujärjestelmästä Venäjällä psykologien työmenetelmistä, psykologityön painopisteistä,asiakastyön menetelmien eroista ja yhtäläisyyksistä Suomen ja Venäjän kulttuureissa.
-  Erilaisista kulttuureista tulevien asiakkaiden hoidossa huomioitavia 
tekijöitä - ryhmätöitä.
-  Perjantaina tutustumisia eri kohteisiin: yliopiston psykologian 
laitokseen, psykiatriaan, koulupalveluihin,
-  Lauantaina oli kulttuuriohjelmaa ja tapaamista paikallisten psykologien 
kanssa.
 

Tulkkauksesta vastasi yhdistyksen  jäsen Marina Repina-Poutiainen.

Kiitokset:
Matkaan oli myönnetty Suomen Psykologiliiton tukea, Luennointi ja opetuskuluihin osallistui TJS.

Kainuun Psykologiyhdistys tuki tukirahastostaan jäsenten osallistumista. 

Raportti ilmestyy maaliskuussa.
 

KAINUUN PSYKOLOGIYHDISTYKSEN  TOIMINTA ON PSYKOLOGIEN EDUNVALVONTATYÖTÄ

Toimimme edunvalvonnassa neuvottelujärjestömme JUKO luottamusmiesten avulla ja tukemalla jäsenistöä tekemään suoria ehdotuksia psykologien työsuhde ja palkkausetujen kehittämiseksi. 

Psykologien palkkauksessa on tärkeää saada aikaan tasa-arvoinen, tehtävien vaativuuden mukainen palkkaus sekä edistää henkilökohtaiseen hyvään työhön perustuvien lisien myöntämistä psykologeille.

Haluamme tukea vaikeasti saatavan ammattipätevän ja korkeasti koulutetun psykologikunnan pysyvyyttä Kainuussa.

Haluamme nostaa uusien alueelle muuttavien psykologien tietoisuutta omista eduistaan ja auttaa heitä pääsemään mukaan joukkoomme.

Tukea yksittäisiä psykologeja yksityisen, kunta ja valtiosektorin palveluksessa sekä edistämme jäsenistön jatkuvaa ammattitaidon kehitystä.

Psykologiyhdistyksemme tavoitteena on 
psykologien kunnallisten, valtion ja yksityisten palveluiden saatavuuden ja hyvän laadun kehittäminen rakentavassa yhteistyössä muiden järjestöjen sekä työnantajien kanssa.
 
 

 

TVA eliTyötehtävien vaativuuden arviointi:

Sekä Työvoima- hallinnossa että Kainuun maakunta -kunta- yhtymässä on tehty TVA prosessi.

Tämä tarkoittaa siirtymistä työn vaativuuden arvioinnin mukaisiin palkkoihin.

Tavoitteena on että psykologin tavanomaisen perustyön (ohjaus ja neuvonta, perus psykologinen tutkimus ja jatko-ohjanta ) ylittävät työtehtävät arvioidaan vaativuuden perusteella.

TVA prosessissa pohjana on tavanomainen psykologin tehtäväkuva, jonka pohjalle työntekijä ja esimies yhdessä laativat nykyisen tehtävän kuvauksen, ja arvioivat vaativuuden.

TVA PALKKATAVOITE ....
Vaativan tehtävän johon sisältyy esim perheneuvolatyötä, erikoissairaanhoidon työtä tai erityistason psykoterapiatyötä palkkaus tulee olla 10 % tavanomaista
tehtävää parempi. 

Erittäin vaativan tehtävän (esim vaativan erityistason neuropsykologinen tai psykoterapeuttinen työ) vastaavasti 20% parempi.

Johtavassa asemassa olevan tai vastaavan psykologin palkka on oltava 30 % perustasoa korkeampi.

ajank.htm päivitetty Soneralle 1.10.2006 vmk